Cùng lúc đóng cửa kênh thông tin vietgiaitri.pro
Quyết định xóa bỏ hệ thống vl9x.net – thanh lý 50GB CDN Viet Nam

Cám ơn các bạn đã ủng hộ vl9x.net trong suốt thời gian qua, tôi đã cân nhắc rất nhiều và…